Circad Hälsa

Circad Hälsa är en del av Jan Ulfbergs läkarpraktik. Jan Ulfberg är specialistläkare inom invärtes sjukdomar och inom European Sleep Research Society ( ESRS ) auktoriserad sömnspecialist. Circad Hälsa ingår i Circad International AB, Nora.

Jan Ulfberg ger råd och behandling kring sömn och sjukdomen Restless legs sydrome/Willis-Ekbom Disease ( RLS/WED ) som drabbar ca 10% av Sveriges kvinnor och 5 % av männen, och trots att sjukdomen är så vanlig karakteriserar den amerikanska patientorganisationen RLS-foundation att ”RLS/WED är den vanligaste sjukdom, som du aldrig hört talas om!”

Jan Ulfberg är docent i ämnet vid Uppsala universitet, och för närvarande gästforskare vid universitetsklinikerna i Tblisi, Innsbruck och Dehradun. Jan Ulfberg är internationellt känd inom sitt forskningsområde.

RLS/WED karaktäriseras av obehagliga symtom, ibland smärtor, huvudsakligen i benen, som uppträder i vila. Att röra på sig ger lindring momentant av besvären, och ett typiskt symtom är att besvären debuterar framåt kvällen och stör sömnen.

Det finns bra behandling för dig som lider av RLS/WED

Det finns bra behandling i dag för den som lider av RLS/WED. Detta finns att läsa om i patientföreningen WED-förbundets information och i de böcker kring sömn och RLS/WED där Jan Ulfberg medverkat. Se Circad Bok

Jan Ulfberg har en podd i Hälsojournalen (Hemmets Journal) om sömn