Välkommen till Circad International

Circad International AB i Nora har två ben, Circad Bokförlag och Circad Hälsa.

Circad Bokförlag ger ut böcker inom ämnesområden kopplade till hälsa och sömn samt litteratur inom humaniora.

Circad Hälsa är en del av Jan Ulfbergs läkarpraktik som ger råd och behandling kring sömn och sjukdomen Restless legs sydrome/Willis-Ekbom Disease (RLS/WED). Jan Ulfberg är docent i ämnet vid Uppsala universitet och  internationellt känd inom sitt forskningsområde.

 

Circad International

Circad International AB i Nora har två ben, Circad Bokförlag och Circad Hälsa.

Circad Bokförlag ger ut böcker inom ämnesområden kopplade till hälsa och sömn samt litteratur inom humaniora.

Circad Hälsa är en del av Jan Ulfbergs läkarpraktik som ger råd och behandling kring sömn och sjukdomen Restless legs sydrome/Willis-Ekbom Disease (RLS/WED). Jan Ulfberg är docent i ämnet vid Uppsala universitet och  internationellt känd inom sitt forskningsområde.