Circad Bok

Circad Bok är ett bokförlag som ingår i Circad International AB, Nora. Förlaget ger ut böcker inom ämnesområden kopplade till hälsa och sömn. Dessutom ger förlaget ut litteratur inom humaniora.

Förläggare och VD för Circad International AB är Jan Ulfberg, som även är författare till flera av böckerna inom Circad Bok och andra bokförlag, och dessutom forskare. Se Circad Hälsa.

Att härska av Jan Ulfberg

Att härska

Att härska är en roman där berättelsen försiggår i den fiktiva regionen mellersta Götaland. Makthunger och politiska spel är ett huvudtema i boken liksom härskarteknik, tystnadskultur, psykiskt sjukdom och beroendeproblematik.
Jan Ulfberg. BoD förlag.

Beställ Att härska på Bokus eller AdLibris.

Makten eller livet

Makten eller livet är en kriminalroman där berättelsen försiggår i kommunalpolitisk miljö i den mellansvenska kommunen Västerbro. En av huvudpersonerna i romanen, Max Persson, är så kallad politisk vilde. Makthunger är ett genomgående tema i boken. Jan Ulfberg. Vulkan förlag.

Beställ Makten eller livet på Bokus eller AdLibris.

Circad Bok – Om RLS/ WED

Restless legs, advanced insights av Richard P. Allen, Jacques Montplaisir och Jan Ulfberg. Circad bok.
WED/RLS 2014, vad du behöver veta av Sten Sevborn, Angelika Alsfasser och Jan Ulfberg. Circad bok.
WED/RLS 2009 av Jan Ulfberg av Sten Sevborn, Angelika Alsfasser och Jan Ulfberg. Circad bok.
WED/RLS, ett liv med rastlösa ben och dålig sömn av Sten Sevborn, Angelika Alsfasser och Jan Ulfberg. Circad bok.

Circad Bok – Om sömn och sömnstörningar

Livskvalitet trots rastlösa ben och dålig sömn, 2018. Circad bok. ISBN 978-639-8685-7.

Sömn 2009. Redaktör Jan Ulfberg. Circad bok.
Sömn och sömnstörningar. Redaktör Jan Ulfberg. Circad bok.
Sleep Disorder Breathing at Work. Avhandling om sömnapné av Jan Ulfberg (ej utgiven på Circad bok).

Circad Bok – Övrig litteratur

Minnen. Circad bok.
Drömmen om en bättre värld. Circad bok.

Sällsynta Händelser i Vardagslivet av Lennart KG Johansson. Circad bok. ISBN 978-91-639-8686-4.

Varför går Grankottarna baklänges av Lars Fallgren

Del 3 i serien om Grankottarna. Varför går Grankottarna baklänges av Lars Fallgren. Circad bok. ISBN 9789152705780.

En bok, skriven av Ingela Svedbro vid Nora Chokladskola. Circad bok. ISBN 978-91-527-0577.

Del 2 i serien om Grankottarna. Grankottarna möter odjuret av Lars Fallgren. Circad bok.
ISBN 978-91-639-8688-8.

Grankottarna som både kunde prata och gå av Lars Fallgren. Circad bok.
ISBN 978-91-639-8687-1.

I skuggan under ett träd. Anders Wallén. Circad bok. ISBN 9789197840217.

Rafael Förlag av Jan Ulfberg

Restless Legs, den okända folksjukdomen av Jan Ulfberg. Rafael förlag.
RLS, die unbekannte krankheit. Richard P. Allen, Jacques Montplaisir och Jan Ulfberg. Rafael förlag.
RLS, les jambes sans repos. Richard P. Allen, Jacques Montplaisir och Jan Ulfberg. Rafael förlag.
RLS, Restless legs current insights. Richard P. Allen, Jacques Montplaisir och Jan Ulfberg. Rafael förlag.
RLS, restless legs, nya rön av Richard P. Allen, Jacques Montplaisir och Jan Ulfberg. Rafael förlag.
RLS, Restless legs new insights. Richard P. Allen, Jacques Montplaisir och Jan Ulfberg. Rafael förlag.

Bauer förlag av Jan Ulfberg

Rastlösa ben, sömnlösa nätter av Sten Sevborn och Jan Ulfberg. Bauer förlag.